Ikerlana

Soziolinguistika-esparruko ikerketa-txosten baten diseinua. Txostenaren datu, eskema eta taulen lanketa.

Soziolinguistika Klusterra-ren enkarguz.