Gida SLK

Oso gustura geratu ginen lan honen emaitzarekin eta esan daiteke generaman diseinu-ildoan inflexio-puntua izan zela eta beste aukera batzuetarako bidea ireki zigula. Maketazio-, diseinu- eta ikonografia-lan osoa.

Soziolinguistika Klusterra-ren enkarguz.