EBS-Txostena

1981 eta 2011 urte bitartean euskararen bilakaerari buruzko txostenaren diseinu eta maketazioa.

Soziolinguistika Klusterra-ren enkarguz.