Aldahitz

Lan-giroko ikerketa soziolinguistikoaren txostena. Argitalpenaren diseinu eta maketazioa.

Soziolinguistika Klusterra-ren enkarguz.